Du er her: Blog > Energi i en ny tid

 

 

 

Det livgivende vand

 

Vidste du at forskere er begyndt, at omtale vand i fire former – og ikke som hidtil i de tre officielle benævnt som: flyende, fast og fortættet som damp?

Gerald Pollack og andre før ham, har i årtier forsket og sat fokus på en fjerde fase af vand, som de kalder for struktureret vand.

Gennem observationer og analyser af naturligt forekommende kildevand, med dets udspring fra bjerge og højder, har de udforsket hvad der sker med det vand, som i sit forløb, naturligt hvirvler afsted af snoede veje over ´stok´ og sten. Forenklet sagt – hvordan det i et naturlige forløb og turbulens hele tiden skifter form undervejs.

I struktureret vand ses, hvordan vandmolekyler samler sig i sekskantede strukturer og formationer. Dermed fremstår vandet som både levende og vitaliserende for livet omkring det. 

Ny udforskning i vand – og ikke mindst struktureret vand, og de skjulte egenskaber og indsigter i hvordan det levende vand har betydning for vores krop og sundhed, har vi kun set begyndelsen af.

Flere mener, at det vil vise sig, at blive den viden, der for alvor vil danne bro mellem videnskab og spiritualitet.

Gennem tiderne har mange benævnt netop vandet på vores blå planet, som Gaias blod der flyder. Set i lyset af, at alle former, som vi kender for liv, er afhængig af sundt og nærende vand er det en smuk og rammende betegnelse.

I dag henter vi ikke vores drikkevand ved kilden. Men tapper kemisk renset vand fra det lokale vandværk. Inden det kommer ud af hanen er det ført frem til os stille flydende gennem lige vandrør.

 I analysen af det, optræder vand molekyler enkeltvis uden sammenhæng med andre, deraf betegnelsen: ustruktureret vand.  Det flyder ´dovent´ afsted og har undervejs mistet det meste af de naturlige egenskaber af vitalitet og helse, som såvel planter, dyr og mennesker har brug for.

Viden om vand er et komplekst, men spændende område. Hvis du følger nedenstående link finder du en interessant lille film, lavet af Githa Ben – David fra et forskningslaboratorium i Schweiz, som her viser nogle af de egenskaber forskere har fundet i deres eksperimenter med struktureret vand.

https://www.iwater.dk/saadan-opstod-ideen-om-det-levende-vand  

 

 

Healing og energi


Vidste du at vores planet, som en del af universet, er et stort vibrerende elektromagnetisk energifelt, der omfavner og ligger omkring alt levende?
Opfindelser af nye og finere måleinstrumenter, der både kan registrere og sågar afbilde energifelter, er i hastig udvikling.


Det nye er, at det nu også kan påvises, hvordan vi mennesker energetisk er forbundet og påvirker hinandens energifelter.
Vores følelser og tanker består af kemiske processer, der producerer og udløser bølger af energi på forskellige frekvenser.


Mørke tankermønstrer og følelser producerer tung energi, hvor lyse og lette tanker og følelser skaber lethed og glæde i både din krop og i dine omgivelser
Det positive er, at fastlåst energi og tankemønstre kan forandres.

Ved et forløb med healing over flere gange, kan fastlåste og stivnet tankemønstre og negative følelser slippes og forandres.

Start på side