Du er her: Vil du vide mere? > Om Ilsemarie

OM ILSEMARIE RYTTER

Jeg bor i Hammel, er gift og har to voksne sønner og fire børnebørn i alderen 9 til 20 år.

Mit liv har været som de flestes med både op- og nedture. Tidligt i min barndom oplevede jeg et stort tab i forbindelse med min mors alt for tidlige død.

I mit voksne liv har jeg været gennem skilsmisse, svær sygdom med de udfordringer og bekymringer, der følger i kølvandet af livskriser. 

Men – jeg er - og har også været privilegeret. Jeg har mødt kærligheden flere gange i mit liv. Haft mange gode oplevelser og store glæder med egne børn og børnebørn. Livslange venskaber. Samt et langt, spændende og meningsfuldt arbejdsliv. 

ARBEJDSLIV OG ERFARING

Ud over min lange almenmenneskelige livserfaring, har jeg 40 års erfaring i arbejdet som pædagog, leder, Pædagogisk konsulent og undervisere indenfor 0 - 6 årsområdet.

Arbejdet sammen med børn, forældre og kollegaer har altid gjort mig nysgerrig på udveksling af samspil, relationer og kropslig kommunikation, som vigtige ressourcer til menneskers udviklingsprocesser.

Tidlig blev jeg optaget af nye opdagelser indenfor kvantefysik. Her fandt jeg ny inspiration og viden om energiudveksling i menneskers indbyrdes samspil og forhold.

Indenfor naturvidenskab er der i de senere år fremkommet nye og lettere tilgængelige beskrivelser omkring vores energifelter/aura og deres betydning for menneskers udvikling og samspil.

Vil du vide mere om emnet kan jeg varmt anbefale, Henning R. Jensen: Derfor skaber du dit eget liv – med baggrund i kvantefysikken.

HEALING

Fra mine yngre år har jeg haft både meditation, energiarbejde samt healing og massage med i såvel mit professionelle arbejde, samt brugt det indenfor familie- og vennekredsen.

Det at arbejde med mig selv og andre har vist mig, hvordan bl.a. healing kan være en blid, men meget effektfuld indgang til nye erkendelser og ressourcer i livet. Med udvikling og fornyet livsglæde, energi og kvalitet i hverdagens gøremål til følge.

På baggrund af gennemført uddannelse, som eksamineret Healer fra: Institut for Healing og ny bevidsthed  og min mangeårig viden og erfaring, har jeg nu i 2023 etableret mig som selvstændig med virksomhed på hjemmeadressen i Hammel under navnet:

Kanaliseret healing v/Ilsemarie

ETIK OG ORDENTLIGHED

I mit arbejde med andre har det altid været mig magtpåliggende, at udføre mit professionelle virke med respekt og indføling overfor andre.

Jeg arbejder naturligvis under dansk lovgivning. Jeg har tavshedspligt og med udgangspunkt i GDPR reglerne fører jeg hverken journaler eller opbevarer notater om din behandling.

Er du interesseret i at høre mere om mig, er du velkommen til at kontakte mig for nærmere.

Referencer

"Lydhealing med over- og undertonesang hos Ilsemarie.

Jeg har modtaget healing hos Ilsemarie og hun får de bedste anbefalinger med på vejen.

Sessionerne starter med en kort samtale hvor Ilsemarie bruger sine clairvoyante evner til at tune ind i de temaer som skal arbejdes med.

Hun har stor livserfaring og med hendes psykologiske og kropslige indsigt, vil der i samtalen være god og brugbar vejledning. Behandlingen fortsætter på briksen, hvor Ilsemarie delvis healer med hænderne og med sin stemme. Hændernes arbejde er altid helt blidt. Jeg kan mærke healende energi i det øjeblik Ilsemarie lægger hænderne på min krop.

Hun følger intuitivt det som kommer op og hendes stemme veksler fra over- og undertone sang til forskellige lyde og vibrationer. Stemme har forskellige kvaliteter alt afhængig af hvad der kræves i forhold til de temaer som skal heales.

Hun kan med stemmen opløse stagneret energi, hvilket kan føles intenst og sylespidst i vævet, eller hun kan så ganske blidt vibrere kroppen ind i en høj engleblid og healende tilstand. Jeg kan ofte mærke behandlingens effekt timer efter sessionen." 

Stina Øhrberg, November 2023


Uddannelse

2024: Eksamineret Healer fra institut for healing og bevidsthed v/ Line Rune Balling

2023: Level one i i brug af Dr. Edvards Bach´s system af 38 blomster remedier. Kurset er taget gennem CAUS V/Susanne Løfgren.

2009: Cand. pæd. psyk. Ved DPU i Aarhus

2003 – 2005: Forskning i kropslig kommunikation og læreprocesser i samspil mellem børn og voksne.

Forskning blev støttet med midler fra Social ministeriet og Aarhus kommune.

2002: Eksamineret Bodynamic terapeut

1999: 2 årig Pædagogisk massageuddannelse v/Center for Pædagogisk massage Aps. Ry

1978: Pædagog fra SPS Aarhus


 

UDGIVELSER

Følgende publikationer har jeg skrevet selv og sammen med andre. De er udgivet under mit tidligere navn: Ilse Marie Mortensen


Jensen, J.-O., Kjeldsen, L. P. B., Borup, H., Marcher, L., Mortensen, I. M., & Wiegaard, L. (2005). Hey, jeg kan! Krop, bevægelse og læring i daginstitutioner. Aarhus: Aarhus Kommune, Børn og Unge Afdeling.


Kjeldsen, L. P., JeKnsen, J.-O., Borup, H., Marcher, L., Mortensen, I. M., & Wiegaard, L. (2005). Kinæstetisk læring blandt børn og voksne i daginstitutioner (2. oplag). Aarhus: Magistratens 1. afdeling Børn og Unge Århus kommune.


Mortensen, I. M., & Wiegaard, L. (2005). Krop i pædagogens faglighed. I M. Herskind, M. Nygaard Jensen, B. Kjær, C. Nørgaard, J. Olesen & A. Windfeldt (Red.), Guldguiden. Læring i dagtilbud (s. 57-59). København: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggende & Learning Lab Denmark


Nielsen S. F. og Mortensen I. M. (2005): Set over skulderen. M. Herskind, M. Nygaard Jensen, B. Kjær, C. Nørgaard, J. Olesen & A. Windfeldt (Red.), Guldguiden. Læring i dagtilbud (s. 188 - 190). København: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggende & Learning Lab Denmark


Mortensen, I. M. (2007): Inkluderende pædagogik i et kropsligt perspektiv. I M. Herskind (Red.), Kropslighed og læring i daginstitutioner (s. 178-190). Værløse: Billesø & Baltzer.


Mortensen, I. M. (2009): Kropslige kommunikative handlekompetencer i pædagogisk arbejde. Upublisert Masterthesis, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, København.


Moser, T. og Mortensen, I. M. (2009): Børn og voksnes kropslighed i daginstitutioner. http://edu.au.dk/fileadmin/www.dpu.dk/forskning/forskningsprogrammer/organisationoglaering/forskningsprojekter/hpa/publikationer/eboegerno2/forskning_organisation-og-laering_20100105131434_moserogmortensen-7kor.pdf


Mortensen, I. M. mfl. (2010) DVD: Kroppen i spil.  VPU Børn og Unge Aarhus kommune og VIA Univercity of College.

Start på side